ACT-terapi - Hitta utbildning i Sverige

Om du är intresserad av att hjälpa människor att hantera sina känslor och förbättra deras livskvalitet kan en ACT-utbildning vara rätt val för dig. Utbildningen ger dig en stark grund inom denna moderna form av psykoterapi som kan leda till spännande karriärmöjligheter. Oavsett om du vill arbeta som terapeut, coach eller rådgivare kan utbildningen hjälpa dig att utveckla de färdigheter och kunskaper som krävs för att hjälpa klienter att hantera sina känslor och beteenden på ett mer konstruktivt sätt.

Vad är en ACT-utbildning?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) är en form av psykoterapi som fokuserar på att hjälpa människor att acceptera sina känslor och reagera mer konstruktivt på dem. Under utbildningen får du lära dig att använda olika tekniker och strategier för att hjälpa klienter att hantera sina tankar och känslor på ett mer funktionellt sätt.

Utbildningen finns på olika nivåer, grundläggande eller avancerad, och erbjuds vanligtvis genom universitet, högskolor eller privata utbildningsinstitut. Kursen kan finnas på distans eller på plats och variera i längd och omfattning, men fokuserar överlag på att lära deltagarna teoretiska och praktiska färdigheter i ACT-terapi.

Hitta en utbildning

I Sverige finns det flera utbildningsinstitut som erbjuder utbildningar både för nybörjare och mer kunniga personer inom området. Här är några exempel.

Humanova

En av de mest populära utbildningarna hålls av Humanova. Utbildningen är utformad för att hjälpa dig att utveckla färdigheter som terapeut, coach eller rådgivare så att du kan hjälpa klienter att hantera sin psykiska hälsa på ett effektivt sätt. ACT utbildningen på Humanova är ackrediterad av ACT Association, vilket innebär att den uppfyller de högsta standarderna och kvalitetskraven för denna typen av utbildning. Efter avslutad kurs får deltagarna ett intyg som bekräftar deras kompetens inom ämnet.

humanova.com

ACT NOW

ACT NOW erbjuder en utbildning som ger dig möjlighet att fördjupa dig inom området. Du får verktyg för att hantera stress, ångest och negativa tankar. Du lär dig också hur du kan öka din psykologiska flexibilitet och leva ett mer meningsfullt liv. Deras metoder är både moderna och kunskapsbaserade, för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt.

actnowpsykologi.se

Olika typer av kurser

En enkel sökning på nätet kan leda dig till olika utbildningsanordnare och deras kurser. Det är viktigt att välja en kurs som passar dina behov och erfarenhetsnivå, och att leta efter instruktörer med gedigen erfarenhet av terapin.

Grundläggande kurs

En grundläggande ACT kurs i Stockholm som pågår i fem dagar. Den erbjuds av Humanova som är en ledande utbildningsanordnare inom psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) i Sverige. Kursen är perfekt för studenter som vill lära sig grunderna i terapin och hur man kan tillämpa dessa i en klinisk miljö.

Under grundkursen kommer deltagarna att lära sig om grundprinciperna i denna terapiform, inklusive acceptans, uppmärksamhet, medvetenhet och engagemang. De kommer också att få en introduktion till ACT-modellen och hur man kan använda den för att hjälpa klienter att hantera emotionella och psykiska hälsoproblem.

Avancerad kurs

Humanova erbjuder också en avancerad kurs för de som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Denna kurs är mer lämplig för de som redan har en viss kunskapsbas inom ämnet och vill utvecklas till en expert.

Under kursen kommer deltagarna att få lära sig mer om modellen och dess tillämpning på olika områden, såsom depression, ångest och PTSD. De kommer också att utbildas i hur terapin kan integreras med andra behandlingsmetoder och hur man kan använda den i en grupp- eller organisationsinställning. Kursen inkluderar även praktisk träning med feedback från instruktörer och andra deltagare.

Skillnaden mellan grundläggande och avancerade kurser

En grundläggande kurs kan vara lämplig för dig som är ny inom området eller vill ha en grundläggande förståelse av terapin. Kurserna fokuserar på att lära deltagarna grundläggande teori och praktiska färdigheter som de kan använda i sin kliniska praxis. Efter avslutad kurs är deltagarna väl rustade för att arbeta med klienter som lider av olika psykiska hälsoproblem.

En avancerad kurs är mer lämplig för de som redan har en viss erfarenhet av området eller för de som vill fördjupa sina kunskaper. Kursen fokuserar på att öka deltagarnas förståelse för teorin och ger dem möjlighet att öva på mer avancerade tekniker och tillvägagångssätt. Deltagarna kommer också att lära sig om de senaste inom forskningen och hur man kan integrera dessa i sin kliniska praxis.

Distanskurs / onlinekurs

Om du är intresserad av att plugga på distans finns det flera möjligheter. Ett populärt val är att läsa en ACT online kurs på Humanova som erbjuder en grundläggande utbildning. Den är perfekt för studenter som vill ha en introduktion till terapiformen. Kursen består av självstudier och kan genomföras i din egna takt, vilket gör den till ett flexibelt alternativ för studenter som kanske har andra åtaganden. Distanskurser är ett utmärkt alternativ för studenter som vill få en fördjupad kunskap men inte har möjlighet att delta i en face-to-face kurs.

Hur fungerar utbildningar på distans?

I en distanskurs får studenterna tillgång till kursmaterial online. Detta kan inkludera video- och ljudinspelningar, webbseminarier, och online-läroplattformar där de kan läsa artiklar och böcker, interagera med andra studenter, och ta del av kursmaterialet.

Under en distanskurs finns det också möjlighet för studenterna att interagera med kursledaren och andra deltagare via online-läroplattformar och video. Även om det inte finns samma fysiska närvaro som i en face-to-face kurs, kan distanskurser ändå ge en hög nivå av interaktion och deltagande.

Karriärmöjligheter

  • Efter avslutad utbildning finns det många karriärmöjligheter att utforska. En av de vanligaste vägarna att ta är att arbeta som ACT-terapeut i en klinisk miljö, antingen som anställd eller som egenföretagare.
  • Arbeta som forskare eller lärare inom området. Det här är en relativt ny terapiform och det finns fortfarande mycket som behöver utforskas och utvecklas. Att arbeta inom forskning och undervisning ger dig möjlighet att bidra till utvecklingen av området och öka förståelsen för hur terapin kan användas för att hjälpa människor.
  • Arbeta inom organisationsutveckling. Terapeuterna inom terapin kan användas för att hjälpa organisationer att hantera förändringar på ett mer effektivt sätt, öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön.
  • >> Inspireras av fler karriärmöjligheter och hitta lediga jobb som terapeut på ledigajobb.se.

Fördelar med utbildningen

  • Utvecklar färdigheter för att hjälpa klienter att hantera sina känslor mer effektivt.
  • Ger en grundläggande förståelse av teorin och dess tillämpningar i terapi.
  • Ger en översikt av de senaste rönen inom forskningen.
  • Kan ge möjlighet till jobb inom psykisk hälsa.
  • Ger ett intyg som bekräftar ens kompetens inom terapin.

Vad krävs för att bli ACT-terapeut?

För att bli en legitimerad terapeut krävs det att du har avslutat en grundläggande utbildning och en avancerad kurs, samt har en viss klinisk erfarenhet. Det är också viktigt att man har en genuin vilja att hjälpa människor att förbättra sin livskvalitet och hantera sina känslor på ett mer produktivt sätt.

Om du är intresserad av att jobba med detta, men inte har erfarenhet inom området eller en relevant utbildning, kan du överväga att läsa en grundläggande utbildning för att få en grundläggande förståelse för denna terapiform. Därefter kan du skaffa dig erfarenhet inom området genom att söka jobb eller praktikplatser inom psykisk hälsa.

Hur mycket kostar en kurs?

Generellt sett kan en grundläggande onlinekurs kosta mellan 5 000–10 000 kronor, medan en mer avancerad kurs kan kosta mellan 15 000–25 000 kronor. Kostnaden kan dock variera beroende på utbildningsanordnaren och vilken typ av kurs det är.