Hyresjuridik – Kurs

Hyresjuridik är den del av juridiken där rättsliga frågor som berör hyresgäster och hyresvärdar sinsemellan. Hyresgästerna kan vara både företag som hyr en lokal eller en privatperson som hyr sitt boende, antingen i första hand eller genom andrahandsuthyrning. Dessa lagar regleras i en del av jordabalken som också går under namnet hyreslagen (12 kapitlet).

Plugga hyresjuridik

En kurs i hyresjuridik ingår i utbildningen hos de universitet i Sverige som erbjuder juristprogrammet i sitt utbud av utbildningar. För att kunna jobba med hyresjuridik krävs det dock sällan att du har en högskoleexamen inom juridik. Det räcker ofta med att du har läst en kurs i hyresjuridik. Detta erbjuds bland annat hos utbildningsaktören Newton där du, på två heldagar, får lära dig den grundläggande terminologin, men även de viktigaste momenten inom hyresrätt.

Vad gör en hyresjurist?

En hyresjurist kan jobba med flera olika arbetsuppgifter, bland annat:

  • Prövningar av bruksvärdet och standardförbättringar
  • Kontraktskrivning och andrahandsuthyrning
  • Rättelseanmaningar och besittningsskydd
  • Hyrestvister som kan uppstå vid exempelvis störningar i boendet eller vid avflyttningsbesiktning*
  • Utveckla fastighetens hyresintäkter tillsammans med den på fastighetsbolaget som har en utbildning i fastighetsekonomi eller fastighetsförvaltning.

* Hos tidigare nämnda Newton går det även att läsa en kurs i avflyttningsbesiktning av lägenheter.

Fler utbildningar inom fastighetsbranschen