Hyresjuridik Kurs

Hyresjuridik är den del av juridiken där rättsliga frågor som berör hyresgäster och hyresvärdar sinsemellan. Hyresgästerna kan vara både företag som hyr en lokal eller en privatperson som hyr sitt boende, antingen i första hand eller genom andrahandsuthyrning. Dessa lagar regleras i en del av jordabalken som också går under namnet hyreslagen (12 kapitlet).

Hyresjuridik

En kurs i hyresjuridik ingår i utbildningen hos de universitet i Sverige som erbjuder juristprogrammet i sitt utbud av utbildningar. För att kunna jobba med hyresjuridik krävs det dock sällan att du har en högskoleexamen inom juridik. Det räcker ofta med att du har läst en kurs i hyresjuridik. Detta erbjuds bland annat hos utbildningsaktören Newton. Under en utbildning i hyresjuridik får du, på två heldagar, lära dig den grundläggande terminologin, men även de viktigaste momenten inom hyresrätt. Hyresjuridik är en kurs som lämpar sig för alla på fastighetsbolaget och inte minst för dig som har daglig kontakt med bolagets hyresgäster. Innehållet i en kurs i hyresjuridik ger dig rätt verktyg och mallar för att kunna hantera de situationer som kräver kunskaper inom hyresrätt.

Vad gör en hyresjurist?

En hyresjurist kan jobba med flera olika arbetsuppgifter, bland annat:

  • Prövningar av bruksvärdet och standardförbättringar
  • Kontraktskrivning och andrahandsuthyrning
  • Rättelseanmaningar och besittningsskydd
  • Hyrestvister som kan uppstå vid exempelvis störningar i boendet eller vid avflyttningsbesiktning*
  • Utveckla fastighetens hyresintäkter tillsammans med den på fastighetsbolaget som har en utbildning i fastighetsekonomi eller fastighetsförvaltning.

* Hos tidigare nämnda Newton går det även att läsa en kurs i avflyttningsbesiktning av lägenheter.

Fler utbildningar inom fastighetsbranschen