Hälsoinspiratör utbildning

En hälsoinspiratör har som uppgift att inspirera andra att bli mer hälsomedvetna. Hälsoinspiratörens ansvarsområde är den egna arbetsplatsen, där hen informerar sina kollegor om vikten av hälsa, välbefinnande, god arbetsmiljö, och hur de hänger ihop.

Man säger ofta att hälsoinspiratörer ska ta hand om både kropp och själ och på så vis inspirera till såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför arbetar de inte bara med exempelvis motion och kostrådgivning, utan även stresshantering och mindfulness. Som hälsoinspiratör kan du även organisera olika aktiviteter, exempelvis workshops, eller lyfta hälsorelaterade frågor. Syftet är alltid att informera och ge kollegorna konkreta verktyg för att kunna förbättra sina hälsade på och utanför arbetsplatsen.

Så utbildar du dig till hälsoinspiratör

Hälsoinspiratör utbildning kan se ut på flera olika sätt. Vad alla har gemensamt är dock att lära dig mer om hälsa och friskvård. Genom en kombination av teoretisk kunskap och praktiska övningar får du en större förståelse för vad hälsa innebär ur flera olika perspektiv. Man talar exempelvis om näringslära, motion, sömn, arbetsmiljö, stresshantering och mycket mer.

En hälsoinspiratör utbildning passar dig som vill hjälpa andra. Du behöver också ha ett intresse för hälsa och gärna holistiska metoder att förbättra den. Att vara en aktiv person som känner sig driven att utveckla olika projekt är också viktigt för att bli en duktig hälsoinspiratör.

Utbildningens längd varierar

Det finns flera vägar att gå för att bli hälsoinspiratör. Utbildningarna kan skilja sig markant, eftersom en del kan vara så korta som två dagar, medan andra är på 1–3 år. Därför har du också olika möjligheter beroende på vilken utbildning du väljer.

När du väljer en hälsoinspiratör utbildning på ett par dagar kan du bli hälsoinspiratör på din arbetsplats. Det är dock något du kan välja att göra utöver dina vanliga arbetsuppgifter. Du kan alltså inte få en heltidstjänst som hälsoinspiratör. Väljer du istället en utbildning på 1–3 år kan du bli anställd som friskvårdskonsult, hälsocoach eller liknande. Då handlar det istället om en heltidstjänst där du arbetar med att främja andras hälsa och välbefinnande.

Hälsoinspiratör jobb

En hälsoinspiratör jobb kan variera beroende på vilken arbetsplats du jobbar på. Företag, institutioner, skolor och exempelvis sjukhus kan ha olika behov. När du jobbar som hälsoinspiratör är din uppgift alltid att informera, motivera och stödja de anställda på olika sätt som förbättrar deras hälsa. Beroende på vilken arbetsplats du väljer kan uppgifterna dock ha särskild inriktning på exempelvis fysisk träning, mental träning eller att utvecklas som person.

1

Hälsoinspiratör på din arbetsplats

Den som väljer att gå en hälsoinspiratör utbildning gör det ofta för att bli hälsoinspiratör på den egna arbetsplatsen. Då behåller du ditt vanliga jobb och är hälsoinspiratör vid sidan om. I det fallet handlar det alltså inte om någon heltidssysselsättning, utan något du gör extra för att du mår bra av det. Att vara hälsoinspiratör anses ofta vara en skälig grund för att få en löneförhöjning.

2

Friskvårdskonsult

Om du har avslutat en längre utbildning som hälsoinspiratör kan du få jobb som friskvårdskonsult. Då arbetar du på heltid med att främja de anställdas hälsa. Arbetet har ofta en stor inriktning på träning, exempelvis att utveckla träningsprogram på arbetsplatsen. Det kan också handla om andra projekt som på olika sätt främjar personalens hälsa.

3

Hälsocoach

Som hälsocoach arbetar du också med att förbättra människors hälsa. Med hjälp av dina kunskaper motiverar du andra och stödjer dem i deras arbete att förbättra fysiskt och mentalt välbefinnande. Hälsocoacher arbetar således med flera områden, exempelvis stresshantering, kosthållning, fysiska träningsprogram och mental träning. De anställs ofta av företag för att förbättra de anställdas arbetsmiljö samt undvika stress och utbrändhet.

4

Hälsovetare

Om du läser en längre utbildning kan du även arbeta som hälsovetare. Det kan innebära alltifrån att arbeta med folkhälsa till friskvård och idrott. För att bli hälsovetare behöver du ha studier på högskolenivå som även innefattar idrott och motion. Hälsovetare kan vara exempelvis idrottskonsulter och hälsoutvecklare.