Företagsutbildning

Företagsutbildning ger företag och organisationer en möjlighet att utvecklas och hänga med i en värld där förändring är en färskvara. Kompetensutveckling blir allt viktigare både på individ- och företagsnivå. Genom företagsutbildning kan företagets anställda utveckla sina spetsegenskaper men också skaffa nya kompetenser som hela tiden krävs med den förändringstakt som finns inom vissa branscher.

Läs mer

Det finns ett brett utbud av utbildningar för företag inom de flesta branscherna. Läs mer om några av de största områdena nedan.

Ledarskap


Det är skillnad på att vara en chef och en bra ledare. Företagsutbildningar inom ledarskap finns både för dig som innehar en chefsposition idag och för dig som siktar på att bli någon form av ledare i framtiden. Läs mer på Framfot.se om varför du ska gå en ledarskapsutbildning.

Ekonomi


Ekonomi är ett brett område där det konstant händer nya saker på flera fronter. Det gäller att skaffa sig nya kompentenser för att ligga i framkant för de nya utmaningar som dyker upp. Företagsuniversitet erbjuder utbildningar inom ekonomi för många olika nivåer och roller inom ett företag.

Försäljning


Konkurrensen inom försäljning är hård och det är viktigt att kunna sticka ut ur mängden för att bli en framgångsrik säljare. En av de viktigaste pusselbitarna i en säljorganisation är säljledaren. IHM Business School har en populär utbildning som heter Säljledning som ger kunskaper som krävs för att utveckla ditt säljteam och nå bättre resultat.

Föreläsare


En annan typ av företagsutbildning är att boka in en föreläsare. Föreläsningar kan vara mer tidseffektivt än att gå en längre utbildning. Det är också en fördel att kunna boka in en passade föreläsare vid precis rätt tillfälle. Lära för Livet har mer än 20 års erfarenhet av talarförmedling och erbjuder både bokningsbara talare och öppna föreläsningar.