Arbetsmiljöutbildning för företag

För möjligheten att skapa en bra arbetsmiljö krävs rätt kunskaper. Saknar ert företag en person som bär ansvar för er arbetsmiljö eller brister ni på andra sätt i arbetsmiljöfrågor? Då kan en arbetsmiljöutbildning vara lösningen för er! Här nedan kan ni läsa mer om olika typer av arbetsmiljöutbildningar.

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljö är arbetstagarnas förhållanden på en arbetsplats. Arbetsmiljön innefattar alla de delar som påverkar en arbetstagare på jobbet i allt från trygghet och säkerhet till miljömässiga frågor och omgivning. Genom en arbetsmiljöutbildning kan man enkelt förbättra arbetsmiljön på kontoret eller företaget i sin helhet.

Hur får man en bra arbetsmiljö?

För att få till en bra arbetsmiljö krävs det att många bitar faller på plats och klaffar med varandra. Dagligt arbete med arbetsmiljö har därför blivit en viktig del hos de allra flesta företagen runt om i landet. I många fall är det en anställd som bär företagets arbetsmiljöansvar såsom chefer, skyddsombud, arbetsmiljöombud etc. Möjligheten finns även att ta in extern expertis för just detta. Hos Arbetsmiljöverket kan du läsa mer om att arbeta med arbetsmiljön.

För att på skapa sig de absolut bästa förutsättningarna för en fungerande och bra arbetsmiljö kan man gå en arbetsmiljöutbildning.

Arbetsmiljöutbildningar

Arbetsmiljöutbildning är viktigt för samtliga företag runt om i landet. Det finns till och med lagar och regler som säger vem som bär ett företags arbetsmiljöansvar och vad som måste uppnås när det kommer till arbetsmiljöfrågor för att arbetsmiljön ska vara godkänd. Det är därför av oerhörd vikt att varje företag tar detta ansvar på högsta allvar och ser till att vara i framkant i frågor om arbetsmiljön. Bästa sätt för just detta är genom att gå en arbetsmiljöutbildning.

INSU

Många ledare och chefer går sin arbetsmiljöutbildning hos INSU. Här erbjuds arbetsmiljöutbildningar och kurser i flera av Sveriges största städer. Här ges du även möjlighet till att studera på distans för att utveckla och förnya dina kunskaper inom arbetsmiljöfrågor. Fokus riktas här mot branscher inom el, ventilation och VVS.

Prevent

Prevent är ytterligare en aktör som erbjuder arbetsmiljöutbildning för företag. Underlätta för arbetsplatserna genom att skapa en god via utbildning från Prevent - en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Suntarbetsliv

Suntarbetsliv erbjuder grundläggande utbildning inom arbetsmiljö som består av sex utbildningsmoduler som följer stegen i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom experterna på Suntarbetsliv kan du lära dig allt du behöver veta när det kommer till arbetsmiljöutbildning.

Utbildning arbetsmiljö – Innehåll

Innan man går en kurs eller arbetsmiljöutbildning kan det vara av intresse att veta vilka delar som vanligtvis burkar lyftas. Därför listar vi har de delar som brukar ingå i utbildningar som rör just arbetsmiljön:

  • Sociala behov
  • Trivsel
  • Riskbedömning
  • Skyddsrond
  • Roller och ansvar
  • HLR – Hjärt- och lungräddning
  • Arbetsmiljöpolicy
  • Samordningsansvar