Samtalsterapeut utbildning

Det finns flera vägar att ta om ditt mål är att jobba som samtalsterapeut. Utbildning och vägen dit kommer att variera beroende på var i livet du är och vilka förutsättning du har. Antingen kan du börja din utveckling genom en universitetsutbildning med målet att ta en socionom samt beteendevetenskap examen.

Om du i stället redan har lagt grunden och samlat rätt kompetens via andra utbildningar kan du gå en samtalsterapeut-utbildning hos en privat utbildningsanordnare som HumaNova. HumaNova erbjuder en 3-årig samtalsterapeut-utbildning med målet att bli en diplomerad samtalsterapeut. I utbildningarna ingår bland annat kurser med fokus på samtalsteknik, handledning, utvecklingspsykologi och beteendeanalys.

Samtalsterapeututbildningar på distans

Samtalsterapeut

Certifierad Samtalsterapeut

Diplomerad samtalsterapeut

Diplomerad Samtalsterapeut- inriktning EFT

Bli en diplomerad samtalsterapeut

Vad krävs för att bli en diplomerad samtalsterapeut? Det första steget är att säkerställa att du har rätt kompetens för att gå en utbildning som leder till att du blir en diplomerad samtalsterapeut. Vissa privata utbildningsanordnare har basutbildningar du behöver gå innan du kan nischa in dig mot att bli en samtalsterapeut.

Basutbildningarna har ofta fokus på att lägga en stabil grund och handlar i många fall om att utveckla dig själv, hitta metoder för personlig utveckling och att ge dig verktyg och insikter i ditt personliga ledarskap.

Läs en samtalsterapeut-utbildning på distans

Det finns flera utbildningsanordnare som erbjuder en samtalsterapeut-utbildning på distans. Då samtalsterapeut inte är en skyddad yrkestitel kan du hitta flera samtalsterapeut-utbildningar på distans hos olika aktörer som har rätt att ge dig benämningen diplomerad samtalsterapeut eller utbildad samtalsterapeut efter att du är klar med deras utbildning. En annan populär yrkestitel som många utbildare sig till är samtalscoach som du kan läsa mer om längre ned. Men först en sammanfattning av andra populär utbildningar inom samma område.

Utbildningar

  • Par och relationsterapeut
  • Regressionsterapeut
  • Sexrådgivare
  • Familjehandledare
  • Beteendeterapeut
  • ACT-terapeut
  • KBT-terapeut
  • Samtalspedagog
  • Stressterapeut

Samtalscoach utbildning

En samtalscoach-utbildning har inte samma grundkrav på tidigare utbildningar som för en samtalsterapeut. I många fall kan du gå en samtalscoach-utbildning utan några tidigare utbildningar. HumaNova erbjuder en samtalscoach-utbildning där du efter avklarade studier blir en diplomerad coach med möjlighet att söka en internationell ICF-certifiering. Utbildningarna stäcker sig vanligtvis mellan ett och tre år beroende på vilken studietakt du väljer att läsa på. Somliga utbildningar går enbart på halvfart eftersom de vill att du ska ha möjlighet att använda metoderna du lär dig mellan de olika studieblocken.

En diplomerad coach med ICF-certifiering

ICF står för International Coach Federation och grundades under 1995. Om du som diplomerad coach söker och får en godkänd ICF-certifiering så ger det dig inte bara en extra merit på ditt CV. Certifieringen gör att du kan söka jobb som inte är möjliga för en vanlig diplomerad coach eftersom vissa företag har krav på att du ska ha en ICF-certifiering för att ens överväga dig som en kandidat.

Det är viktigt att du säkerställer att utbildningen du söker är ICF-ackrediterad så att du har möjligheten att ta steget mot en ICF-certifiering vid ett senare tillfälle. Den högsta titeln du kan uppnå är ”ICF Master Certified Coach” och är ett bevis på att du har en gedigen utbildning, lång erfarenhet av coaching och bemästrat de viktigaste momenten.