Hur fungerar tjänstepension?

I Sverige har vi några olika system för pension, och den allmänna pensionen består främst av inkomstpension och premiepension. Till detta kommer för de flesta en avtalspension, eller tjänstepension, som betalas in av din arbetsgivare. Här svarar vi på några vanliga frågor om tjänstepensionen och tipsar om var du kan lära dig mer. Vill du lära dig mer om den allmänna pensionen i Sverige kan du läsa mer hos Pensionsmyndigheten.

Pensionsutbildning om tjänstepension

Om du vill lära dig mer och få en grundläggande förståelse för tjänstepension kan gå en pensionsutbildning hos en aktör som IDUR, vars pensionsutbildning riktar sig till alla från nyanställda och chefer till blivande pensionärer. IDUR riktar sig till företag och är en oberoende aktör som ser till arbetsgivarens intressen. En pensionsutbildning hos IDUR skräddarsys efter vilket kollektivavtal företaget omfattas av och vilken pensionspolicy man följer.

4 vanliga frågor om tjänstepension

Tjänstepension kan vara ett snårigt område, och det är bra att vara frågvis – det handlar trots allt om din ekonomiska överlevnad efter ditt yrkesverksamma liv. Vi svarar på 4 av de vanligaste frågorna.

1

Vad är tjänstepension?

Tjänstepension är den del av din pension som betalas av din arbetsgivare. Hos många arbetsgivare styrs detta av kollektivavtalet, men även andra arbetsgivare erbjuder tjänstepension. I den offentliga sektorn finns alltid tjänstepension, men hos privata arbetsgivare är det inte självklart. Eftersom tjänstepensionen inte är obligatorisk är det viktigt att du tar reda på vad som gäller där du jobbar, och i just ditt anställningsavtal.

2

Vad är ITP?

Om du är privatanställd tjänsteman på ett företag med kollektivavtal har du ITP – Industrins och handels tilläggspension. Det finns i dag två varianter av ITP, och om du har ITP 1 eller ITP 2 beror dels på när du är född, dels på om din arbetsplats har ITP 1 för alla anställda oavsett ålder. De två varianterna av ITP har olika regler och fungerar på olika sätt, så ta reda på vilken du har. Du kan läsa mer om ITP hos Collectum, som administrerar ITP.

3

Hur mycket tjänstepension bör man ha?

Olika avtal gör att arbetsgivare betalar in olika mycket till tjänstepensionen, men i Pensionsmyndighetens kalkylator räknar man (2021) på 4,5 % av månadslönen upp till 42 625 kr, och 30 % på lönedelar över den siffran. Detta kan alltså vara ett bra snitt att jämföra mot, särskilt om du inte täcks av ett kollektivavtal och därmed har individuell tjänstepension.

4

Hur beräknas tjänstepension?

Hur mycket som betalas till din tjänstepension beror på hur mycket du tjänar. Pensionspremien – de pengar som betalas in – är en viss procent av din lön, vanligtvis 4,5 % (2021) upp till en viss lönenivå, sen 30 % på överstigande belopp. Procentsatsen kan dock variera mellan avtal och kan förändras över tid – den har i regel ökat varje år. Var pensionspremien placerar kan du i vissa fall styra själv – hur stor del du styr över själv och vilka valmöjligheter du har styrs av ditt avtal.

Läs mer om tjänstepension

Vi hoppas att du har fått svar på dina frågor, men om du undrar mer om tjänstepension kan du läsa mer hos exempelvis Pensionsmyndigheten, Konsumenternas, eller din eller valcentral beroende på var du jobbar: