Fastighetsekonomi Utbildning

Fastighetsekonomi är, trots sin nisch, en del av fastighetsbranschen som kräver bred kompetens inom de ekonomiska delarna. En utbildning i fastighetsekonomi ger dig de kompletterande kunskaper som du behöver för att kunna arbeta som fastighetsekonom.

Gå en utbildning i fastighetsekonomi

Om du vill börja arbeta med fastighetsekonomi bör du gå en utbildning för att få de kunskaper som du behöver för att jobba med det. Det finns flera vägar in för dig som redan jobbar inom fastighetsbranschen, eller för dig som redan är utbildad ekonom och vill skaffa dig specialistkunskaper.

Bli diplomerad fastighetsekonom

För att få behörighet till att jobba som just fastighetsekonom krävs vanligtvis inte att du går någon utbildning på högskolenivå med just den inriktningen. Du kan ha exempelvis ha läst en utbildning inom fastighetsförvaltning eller ha en kandidatexamen inom ekonomi från exempelvis Lunds universitet för att ha skaffat dig breda kunskaper som du sedan kan bygga på med en intensivutbildning hos exempelvis utbildningsföretaget Newton.

Fastighetsekonomi kurs - för dig som vill bygga din egen utbildning

Det är också möjligt att bygga din egen utbildning genom att läsa enstaka kurser inom fastighetsekonomi. Genom att läsa intensivkurser i bland annat investering och värdering eller kalkylering och budgetering kan du alltså skaffa dig kompletterande kunskaper inom de områden där du idag saknar tillräcklig kompetens.

Vad gör en fastighetsekonom?

Som fastighetsekonom kan du jobba med ekonomi såväl som ur en fastighetsägares perspektiv som ur en fastighetsförvaltares perspektiv. Du har ett ansvar för enskilda fastigheters lönsamhet, dess ekonomiska resultat och den potentiella tillväxt som det står inför. Fastighetstidningen.se har pratat med fyra personer som tidigare har pluggat fastighetsekonomi om vilka olika vägar en kan ta efter avslutad utbildning.

Fler ansvarsområden för en fastighetsekonom

  • Kalkylering och budgetering av exempelvis energieffektivisering
  • Investering och värdering av fastigheter
  • Beskattning och taxering av fastighetens förvärvade investeringar
  • Analyser och beräkningar av exempelvis avkastning och lönsamhet

Fler kurser och utbildningar inom fastighetsbranschen