Utbildning – Coachande ledarskap

Brinner du för att hjälpa andra att växa och vill utvecklas i din roll som ledare men har inte hittat rätt utbildning? Coachande ledarskap är ett populärt förhållningssätt och ligger som grund för många kvalitativa utbildningar.

HumaNova är en av flera aktörer som erbjuder en utbildning i coachande ledarskap. Under utbildningar som fokuserar på coachande ledarskap lär du dig ofta om vad coaching egentligen är, hur du använder olika samtalstekniker, hur fungerar positiv feedback för att nämna några populära moment. I dagens samhälle erbjuder de flesta skolor undervisnings online och på plats beroende på vilken modell som passar dig bäst.

Upplägget varierar mellan olika aktörer, du kan hitta intensivkurser som är klara på 1-2 dagar och mer långsiktiga alternativ som placerar ut tillfällena med länge tid emellan så att du kan testa och använda metoderna inför nästa tillfälle.

Coachande Ledarskapsutbildningar på distans

Stärk ditt ledarskap med kommunikation

Kommunikation & Coachande ledarskap (med egen coach)

Skapa en styrkebaserad och engagerad kultur i ditt team

Coachande ledarskap - Webbkurs

Vilka kurser ingår i en coachande ledarskapsutbildning

Upplägget på en coachande ledarskapsutbildning kan variera mellan olika aktörer, däremot finns det några områden som nästa alltid ingår. Nedanför hittar du en sammanställning över några av de populäraste momenten som du kan hitta i en coachande ledarskapsutbildning.

  • Ledarskapets tre roller: Administratör, Coach och Ledare
  • Konflikthantering
  • Vad är coaching?
  • Feedback
  • Olika samtalstekniker
  • Coaching som metod
  • Utmaningar och problem

Coaching & Ledarskap

Coaching & ledarskap är två egenskaper så både fungerar tillsammans men de kan såklart användas var för sig beroende på scenariot. Då coaching både är en samtalsmetod och ett förhållningssätt finns kan du använda principerna även utanför ditt ledaruppdrag, vare sig det är hemma framför köksbordet eller när du pratar med en nära vän. Coaching & ledarskap kan vara två väldigt starka verktyg men du får vara försiktig att du inte går in i rollen i situationer där det inte efterfrågas. Ibland kan vissa ledare bli så pass vana i sin arbetsroll att de börjar agera på samma sätt utanför jobbet vilket kan vara både positivt och negativt beroende på omständigheterna.

Coachande ledarskap – I praktiken

Så hur använder ledare och chefer coachande ledarskap i praktiken? Vi har sammanställt några tips och fallgropar som du förhoppningsvis kan använda för att bättra navigera och hantera situationer med hjälp av coachande ledarskap.

Försök att alltid vara närvarande, om du vet hur dina medarbetares arbetsdag eller vecka har sett ut kommer det vara mycket enklare att veta vad du ska fokusera på.

Var en aktiv lyssnare, lyssna på vad som sägs och anpassa dina svar och följdfrågor utefter det. Du kommer ha en enklare tid att förstå vad dina medarbetare brinner för och hur du ska kunna motivera dem bättre.

Använd enkel och direkt kommunikation, svara på frågorna som ställs och var direkt när du lyfter fram en frågeställning. Detta minskar risken för missförstånd och ryktesspridning samtidigt som det gör din jobb mycket enklare.

Sätt tydliga mål, gör det tydligt för dina anställda vad de förväntas uppnå. Det hjälper dig att styra skutan åt rätt håll utan att du tappar folk på vägen.

Planera framåt, sätt både kort- och långsiktiga mål som du och dina kollegor tillsammans kan jobba mot.