ACT kurser i Stockholm

ACT kurser i Stockholm är populärt bland personer som vill lära sig mer om Acceptance and Commitment Therapy (ACT). En stor fördel med att gå en face-to-face ACT-kurs är möjligheten att interagera med instruktörer och andra deltagare. Detta ger kursdeltagarna en möjlighet att ställa frågor, diskutera fall och få feedback på sin praxis. Kursen ger också möjlighet till praktisk träning, så att deltagarna kan öva på att tillämpa ACT-tekniker i verkliga scenarier.

Hitta ACT kurs

Om du söker efter en ACT kurs i Stockholm området finns det flera alternativ att välja mellan. En enkel sökning på nätet kan leda dig till olika utbildningsanordnare och deras kurser. Det är viktigt att välja en kurs som passar dina behov och erfarenhetsnivå, och att leta efter instruktörer med gedigen erfarenhet av ACT terapi. Genom att investera i en ACT kurs kan du få värdefulla kunskaper och öppna upp för spännande karriärmöjligheter.

Grundläggande kurs

En grundläggande ACT kurs i Stockholm är en femdagars kurs som erbjuds av Humanova, en ledande utbildningsanordnare inom psykoterapi och kognitiv beteendeterapi (KBT) i Sverige. Kursen är perfekt för studenter som vill lära sig grunderna i ACT terapi och hur man kan tillämpa dessa i en klinisk miljö.

Under en grundkurs i ACT kommer deltagarna att lära sig om grundprinciperna i denna terapiform, inklusive acceptans, uppmärksamhet, medvetenhet och engagemang. De kommer också att få en introduktion till ACT-modellen och hur man kan använda den för att hjälpa klienter att hantera emotionella och psykiska hälsoproblem.

Kursen omfattar också praktisk träning, där deltagarna får öva på att tillämpa teknikerna i verkliga scenarier. Deltagarna kommer också att få feedback på sin kliniska praxis och stöd från instruktörer och andra deltagare.

Avancerad kurs

Humanova erbjuder också en avancerad ACT kurs för de som vill fördjupa sina kunskaper inom området. Denna kurs är mer lämplig för de som redan har en visst kunskapsbas inom ACT terapi och vill utvecklas till en expert inom området.

Under kursen kommer deltagarna att få lära sig mer om ACT-modellen och dess tillämpning på olika områden, såsom depression, ångest och PTSD. De kommer också att utbildas i hur man kan integrera ACT terapi med andra behandlingsmetoder och hur man kan använda ACT i en grupp- eller organisationsinställning. Kursen inkluderar även praktisk träning med feedback från instruktörer och andra deltagare.

Vilka är kraven för att gå en ACT kurs?

För att få gå en ACT kurs krävs det vanligtvis inga specifika förkunskaper eller formella utbildningar. Det är dock vanligt att kursarrangörerna förväntar sig att deltagarna har viss erfarenhet av att arbeta med människor, till exempel genom arbete inom vården eller psykologisk rådgivning. Det är också viktigt att ha en grundläggande förståelse för psykologi och psykoterapi.

För deltagare som vill gå en avancerad ACT kurs kan det krävas att de redan har genomgått en grundläggande kurs eller har erfarenhet av ACT i sitt arbete. Oavsett vilken nivå av kursen man vill gå är det viktigt att vara öppen för att lära sig och utvecklas, samt att vara villig att själv delta i terapeutska processer.

Fördelar med en face-to-face kurs i ACT

  • Möjlighet att träffa och interagera med instruktörer och andra deltagare i person
  • Personlig feedback och stöd från instruktörer och andra deltagare
  • Praktisk träning och övning av ACT-tekniker i en verklig miljö
  • Möjlighet att nätverka och skapa kontakter inom branschen
  • Tillfälle att ställa frågor och få svar direkt från experterna
  • Mer engagerande och interaktivt lärande än online-kurser
  • Skapar en mer strukturerad och dedikerad lärandemiljö än självstudie.

Hur mycket kostar det?

ACT kurser kan variera i pris beroende på var de erbjuds och vilken typ av kurs det är. En grundläggande ACT kurs kan kosta någonstans mellan 5 000 och 15 000 kronor i Sverige. Avancerade kurser kan vara dyrare och vanligtvis kräver de att du har genomfört en grundläggande kurs i ACT eller har erfarenhet av att använda ACT i din yrkesutövning. Det är viktigt att tänka på att vissa kurser kan erbjuda rabatter för studenter eller yrkesverksamma. Det är också värt att undersöka om arbetsgivaren kan erbjuda stöd eller finansiering för att delta i en ACT kurs.